Avtalen med WFJ uppsagda - skarpt läge. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Erik Samuelsson, Sunday, February 17, 2008, 18:50 (5848 dagar sedan) @ Sten Mattsson

Rent formellt måste det gå till på detta sätt om man vill omförhandla avtalen.
Det behöver egentligen inte betyda någonting - men läget verkar ju vara svårt.

En förhandling torde omgående ske med kommunen - om den inte redan pågår. Förstår inte annars meningen med internationella läger och arbetshelger. En dokument för färdriktningen av verksamheten måste till mellan kommun och förening - annars är det bortslängd möda! Att komma till en förhandling och säga att man haft en, två eller tre arbetshelger med slyröjning betyder ingenting eftersom det bara tyder på dåligt samvete efter flera år av eftersatt underhåll.

Det enda rätta är att sätta sig ner en delegation från föreningen tillsammans med representanter från näringslivsutveckling/turism och kommun och lägga fram ett avtal där alla inblandade förbinder sig vissa saker exempelvis stöd mot ett visst underhåll eller annat resultat.

Lyckas man inte nå dit eller hitta en annan framkomlig väg så kommer många att sörja Östergötlands sista smalspår.

Vill från min kammare i Alingsås önska lycka till och hoppas ni når en lösning!

Erik S


Hela tråden: