surnad mjölk (Järnvägs- och Museiföreningar)

av nicke, Sunday, February 17, 2008, 16:53 (5992 dagar sedan) @ Kurt Möller

Sur ved eller handlar det om sur mjölk? Jag har tagit del av fleras synpunkter angående vad de tycker WFJ gjort dåligt och sämre. Jag vet inget om dessa saker eller i vilket sammanhang. Det är inte i dagsläget intressant.
WFJ är i en SYNNERLIGEN svår situation och det är min förhoppning att VI ALLA mentalt stödjer föreningen nu i dess svåra stund. Kasta sand löser inget.


Hela tråden: