Avtalen med WFJ uppsagda - skarpt läge. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis, Sunday, February 17, 2008, 20:21 (5968 dagar sedan) @ Christer Andersson

Ett par saker är nog värda att understryka i detta sammanhang, d v s varför kommunen nu -när man trots allt "kommit några meter", avyttrat och städat en del och fått trafiktillstånd igen- vill ta till "storsparken" mot WFJ:

* Önskan att slippa vara med och bygga nån planskild korsning (= bro) med Rv 50 den måhända inte alltför långt borta liggande dag detta kan bli aktuellt
* Behovet av nån "fin" byggnad för service till gästhamnen, ett ämne som var uppe i lokala massmedia för ett par (?) år sedan och som redan då tydde på att "det spelar ingen roll vad ni gör...(ni ska väck ändå)".

Och lokstallet då? Tja, det finns väl flera "intressenter" som kan göra att det kan behålla sitt utseende så att man tillfredställer lite "antikvariska" krav utan att det för den skull behöver användas som just lokstall. Jag tror alltså inte så mycket på "böndernas klagoskrift" som _direkt_ och primär orsak till kommunens hårda agerande. Hur som helst: För att kunna bedriva en verksamhet som en museibana måste man inte bara ha kommunens tolerans, utan även dess STÖD. Och WFJ verkar inte ha någotdera.... Då ser det mörkt ut.

/ L G


Hela tråden: