Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Wednesday, April 28, 2021, 21:00 (1122 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Hej alla, och särskilt ni som är lite debattsugna, anar att Ante och Granis hakar på här, men hoppas på fler, särskilt från er som är aktiva och drivande i föreningarna.

Jag har fått för mycket tid hemma pga Covid, och därför finns det tid att tänka och reflektera, och dagens ämne är framtiden för vårt kära museitågssverige. Jag lägger här lite särskilt fokus på den aktive medlemmen. Det kommer nu tre olika inlägg eftersom de är långa och diskussionen kanske ska hållas isär?

Del 1, museibanorna
Vi har ju haft museibanor ända sedan ÖSlJ kom till, många har tillkommit, några har fått backa hem. Vissa föreningar och banor uppfattar jag idag som mycket starka och stabila, medan andra kanske har lite mer utmaningar.
Vad kan då en museibana erbjuda den ideelle medlemmen, som vill bli aktiv? I stora drag en regelbunden trafik, med en bunt fordon, på samma bana, en musealt rätt miljö vad det gäller bana och stationsmiljöer, och i många fall en socialt ordnad samvaro utanför trafiken. Dessutom kan man bli utbildad i TTJ/MRO säo, och få riktiga roller i trafiken, hyfsat snabbt. Man kan alltså ganska snabbt uppfatta sig som en järnvägare som är en viktig bricka i ett spel på järnvägen.

Så till några frågeställningar då

-Vad tror ni om museibanornas framtid, och vad hänger den på?

-Vad är receptet för en ”lyckad” museibaneverksamhet? Jag har naturligtvis tankar om detta, men vill gärna höra vad ni andra tycker?

-Hur mycket påverkar en verksamhets ”musealt korrekta profil” viljan att vara aktiv där?

-Saknas det någon museijärnväg, och var skulle den kunna uppstå för att fylla ett behov för oss intresserade? (1067 mm, elektrisk, geografisk). Om vi kommer till ett läge där 1435-föreningarna går ikull (gud förbjude), var kan de ideella då ta vägen och lägga all kraft och energi istället?

Fortsättning följer i del 2.

Mvh Henrik Reuterdahl, idag som privatperson


En ordentlig lokal anknytning till kommunen och lokalbefolkningen tror jag är viktig så att man är välkommen och uppskattad.
Då har man också ett visst rekryteringsunderlag lokalt.
Exempel ÖSLJ sågs med viss misstro från början, kommunen Mariefred ville ha stationen som busstation.
Men i dag lär väl Strängnäs kommun se banan som ett omistligt inslag och utöver det har banan fått en ny fadder när man gick över länsgränsen till Taxinge för Nykvarn kommun lär vara mycket stolta över att ha en museibana i sitt revir.
ULJ hade (åtminstone någon tid ) en representant för kommunen i styrelsen och även AGJ lär ha ett gott förhållande till kommunen.

Min erfarenhet av OBJ är att man redan från början hade ett väldigt bra förhållande i Ohs-änden av banan, men däremot inte lika bra i Bor. Tror dock det har förbättrats med tiden, kommunen har också engagerat sig alltmer.


Hela tråden: