"Fördelning av bidrag till kulturarvsarbete 2023" (Järnvägs- och Museiföreningar)

av HP, Saturday, May 20, 2023, 19:58 (397 dagar sedan) @ Granis

”Mellan pekfingret och tummen” känns det som att TJF/ FAS fått god utdelning, liksom. Men så är de också duktiga på att söka -och få- bidrag. Vad jag också tycker är bra är att man verkar uppmärksamma ”utfärdsföreningarnas” svårigheter med att få och upprätthålla sina tillstånd för att kunna köra ö h t. SKÅJ och mfGDJ har fått bidrag för sånt arbete. Kanske skulle fler dylika föreningar söka för detta ändamål, även om de arbeten nämnda föreningar nu kan göra också kan komma dessa tillgodo?


/ L G

Som jurymedlem för bidraget kan jag bidra lite kring diskussionerna om detta. Att söka tillstånd vet alla som varit inblandade, att det kan vara en prövning på mer än ett sätt. Man ska ha kompetens, insikt i föreningen, förstå både ERA:s och TS regelverk och arbetssätt. Ska man söka på egen bana med egen trafik är det en stor utmaning, och ska man åka på stora nätet är den större. Tyvärr har vi sett hur det kan gå för en 1435-förening (med det menar jag en förening som åker på TRV huvudspår) som tappar tillståndet. Inkomsterna tvärstannar...och därmed fordonsunderhållet och aktiva och resebeställare droppar av. Att starta om då efter några år är en bedrift..OKBv klarade det tyvärr inte.

Att som 1435-förening ha sitt tillstånd kan vara avgörande för verksamheten. Samtidigt krävs mer och mer av den som söker eller innehar det. Därför torde tiden vara inne att kunna söka bidrag även för att kunna söka konsulttjänster även för denna typ av verksamhet, för hur många 1435-föreningar har idag proffs som till vardags jobbar med detta, i sin aktiva skara, och som gör samma sak på fritiden. De går nog tyvärr att räkna på ena handens fingrar. Och ni som gör jobbet, både proffs och amatörer...ni är hjältar!

Mvh Henrik Reuterdahl


Hela tråden: