Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 18:54 (372 dagar sedan) @ Göran Kannerby


Om kravet tillkommit sedan föregående tillsyn är väl den enklaste förklaringen "nytt krav"?


Som Micke Carlsson redan har skrivit (”Sunday, May 21, 2023, 13:28” som det av någon anledning skrivs i denna version av forumet) så är det dock inte ett nytt krav…


Sant, då faller mitt "om", men då är förklaringen att föreningen själva inte upptäckt kravet tidigare kombinerat med att TS inte heller följt upp efterlevnaden av det.

Lite fascinerande att föreningen förmodligen förväntas upptäcka och efterleva krav som TS inte brytt sig om att följa upp.

Det finns många varv på en tumskruv, få är förunnade att vara med hela vägen till sista varvet.

Handläggarna har i alla tider sagt att man inte ska gå omkring och tro att man är "godkänd" bara för att man tillåts bedriva verksamhet. Revisionen är ingen kröning utan en mätning av hur man ligger till, och ständiga förbättringar betyder att man blir bättre och bättre på det man gör, eller så har man inga ständiga förbättringar.


Hela tråden: