Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Heller, Saturday, May 20, 2023, 22:43 (397 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag tycker det är märkligt att inte MRO eller JHRF hjälper sina medlemsföreningar.
När en förening har klarat av sin ansökan, kan denna ansökan användas som mall för andra föreningar.

MRO:s tidigare ordförande Ragnar Hellborg drog igång ett mycket värdefullt arbete genom de säkerhetskonferenser som anordnas varje vinter. Viktiga inslag på dessa konferenser är att tolka och diskutera nya regelverk, att dela erfarenheter och att stötta varandra i att utveckla säkerhetsarbetet. Även JHRF har motsvarande konferenser för sina föreningar - som till viss del har andra utmaningar, så jag tycker att du har fel när du påstår att MRO och JHRF inte hjälper sina medlemsföreningar.

Men, som Micke Carlsson redan har poängterat, när det gäller att gå hem på kammaren och snickra ihop sitt säkerhetsstyrningssystem, för att sedan tillämpa det i verksamheten, då är det upp till tillståndshavaren själv att fixa det. Där kan inte MRO eller JHRF göra jobbet.


Hela tråden: