Ansöka trafiktillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Monday, May 22, 2023, 10:58 (369 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Nej men läs nu vad jag skriver, och vad du har skrivit innan som jag ger replik på.

Ett kompetenskrav på en handläggare finns, läs i EU 2018/762. Organisationen ska själv formulera det kravet. Så förordningens krav är att organisationen ska ha egna valda krav på handläggares kompetens. (Liksom för tillsyningsmän och andra i trafiksäkerhetspåverkande tjänst)

Jag har lämnat ett förslag på hur man löser saken att formulera och tillgodose det kravet i ett annat inlägg, eftersom du beskrev hur svårt det var och ville veta hur andra gjorde, när det är just det arbetssättet (att kolla på andra) som inte håller. Att kika över axeln på någon innebär att man kanske ser ett svar, men inte vet vad som ligger bakom det.

Jag föreslog att MRO och JHRF hjälper föreningarna att komma fram till en grundplåt till en gemensam kompetensdefinition, och att de sedan kontinuerligt tillhandahåller en riktad utbildning till sina medlemsföreningar utifrån denna kompetensdefinition. Det lär behövas styrelseutbildningar av samma slag, dock inte lika omfattande. Om riksorganisationerna gör detta, är all turbulens kring föreningstillstånd förmodligen betydligt mer dämpad i fortsättningen.


Hela tråden: